X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

 

برادران عزیزم!

شما را به برادرى و اخوت دعوت مى کنم، به عزت و سربلندى، به زندگى برادروار در خانه مشترک مان افغانستان، به صلح، عدالت و برابرى، به نجات از سلطه اجانب، به نجات از سلطه تفنگداران وابسته به بیگانه، دین فروش، وطن فروش و غلامان و مزدوران اجنبى، به قرآن که کتاب خداى ما و رهنمود تمامى مسلمانان است، بیایید دست برادرى بهم بدهیم، جنگ میان اقوام برادر و همکیش را براى همیش خاموش کنیم، و نیروهاى خویش را علیه دشمن بزرگ و آزادى کشور از سلطه اشغالگران  صلیبى سوق دهیم.

حکمتیار امیر حزب اسلامى افغانستان

 

بسم الله الرحمن الرحیم

برادران عزیزم!

شما را به برادرى و اخوت دعوت مى کنم، به عزت و سربلندى، به زندگى برادروار در خانه مشترک مان افغانستان، به صلح، عدالت و برابرى، به نجات از سلطه اجانب، به نجات از سلطه تفنگداران وابسته به بیگانه، دین فروش، وطن فروش و غلامان و مزدوران اجنبى، به قرآن که کتاب خداى ما و رهنمود تمامى مسلمانان است، بیایید دست برادرى بهم بدهیم، جنگ میان اقوام برادر و همکیش را براى همیش خاموش کنیم، و نیروهاى خویش را علیه دشمن بزرگ و آزادى کشور از سلطه اشغالگران  صلیبى سوق دهیم.

آنانکه دیروز شعار مرگ بر شیطان بزرگ را منافقانه سر مى دادند و امروز یوغ همان شیطان بزرگ را در گردن انداخته و تحت قومنده افسران امریکایى علیه ملت خود مى جنگند نه دوست شما اند، نه همکیش و هم مذهب شما و نه وفادار به کشور و ملت خود. اینها کسانى اند که زمانى شما را به جنگ پشتون ها سوق دادند، گاهى به جنگ تاجکها و پنجشیریها، گاهى به تسلیم شدن به روسها و کمونیستها و زمانى به سازش با انگلیسها و امریکایى ها. از قصرهایى مجللى که این خائنین به وطن و ملت در کابل، مزار، هرات، غزنى و بامیان ساخته اند باید درک کرده باشید که اینها نه در غم هزاره بودند و نه در فکر دفاع از مذهب، بنده هوس خود و در فکر پر کردن کیسه خود بودند، نه وفادار به قوم خود بودند و نه در غم مذهب، اینها قوم فروش و مذهب فروش اند، زمانى به نام خمس شما را غارت کرده اند و زمانى به نام جنگ براى دفاع از مذهب. خمس اینها دامى براى غارت افراد بى خبر از حقیقت دین است، خمس به فرموده قرآن از مال غنیمت اخذ مى شود که چهار حصه آن به مجاهدین بر مى گردد و بخش پنجم آن حق خدا و پیامبرش خوانده شده که از طریق پیامبر و امام و رهبر مسلمین به فقراء و مساکین داده مى شود، نه در قرآن طبقه اى به نام آخوند و سهمى در اموال مردم براى آنان آمده و نه در حدیث، جعلکاران مذهبى نما این را از خود جعل کرده اند.

آنانکه بر قبور شخصیتهاى مذهبى قصر ها و گنبدهاى زرکوب ساخته اند، آنهم از پول فقیر و مسکین و حاجتمند ساده لوح، و به نام این که در آستانه این قبور حاجت تان بر آورده مى شود و دعاهاى تان مستجاب مى گردد، دروغ مى گویند، جعلکار و فریبکار اند، حرفهاى شان صد در صد مخالف قرآن و ارشادات پیامبر علیه السلام و ائمه عالى قدر اسلام است، این همان شرکى است که قرآن به شدت آن را رد مى کند و عامل سقوط در جهنم مى خواند، شرک تنها بت پرستى نیست، شخصیت پرستى و قبر پرستى بنیاد بت پرستى است، در حقیقت بت پرستى از قبر پرستى نشأت کرده، بخش عمده قرآن به رد این نوع شرک اختصاص یافته. پیامبر علیه السلام نه بر قیر پسران خود ابراهیم و قاسم (رضى الله عنهما) گنبد ساخت و نه بر قبر دختران خود رقیه (رضى الله عنها) و ام کلثوم (رضى الله عنها)، و نه بر قبر عزیزانش چون حمزه (رضى الله عنه)، فاتح و شهید جنگ احد، آنکه قرابتش به پیامبر علیه السلام بیش از على (رضى الله عنه) است و نقشش در دفاع از دین بیش از او، على (رضى الله عنه) هر مرقدى را که بیش از یک وجب بلند مى یافت ویران مى کرد و هر جنده و پرچمى را که بر قبرى افراشته مى یافت سرنگون مى کرد، این مجاورین قبور دشمنان خدا، پیامبر و اسلام اند اما در پوشش محبت دروغین با اهل بیت، اینها فریبکارانى اند که از جوار این قبرها تغذیه مى شوند، عوام بى خبر از دین را مى فریبند و از شکرانه ها و نذرانه هاى آنان کیسه هاى خود را پر مى کنند. همینها بزرگترین دشمنان دین اند. مگر شما در هر رکعت نماز تان نمى گویید: ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ آیا این تهعد معنى دیگرى جز این دارد که نه احدى جز خدا را مى پرستیم و نه از احدى جز خدا استعانت مى جوییم؟!! اگر معنى اش همین است پس استعانت از قبر براى چه؟ مگر نمى دانید که قرآن با الفاظ صریح و تأویل ناپذیر مى فرماید: انک لاتسمع الموتى: اى پیامبر! مرده ها نه تنها حرفت را نمى شوند بلکه اگر بخواهى آنان حرفت را بشنوند قادر به آن نخواهى شد!! کسانى که به شما مى گویند: على (رضى الله عنه) و ائمه علم غیب داشتند، ادعاء شان پوچ و صد در صد مخالف قرآن است، قرآن با تأکید و به طور مکرر و در آیات متعددش و با الفاظ صریح مى فرماید: جز خدا هیچ کسى در زمین و آسمان از غیب اطلاعى ندارد، یعنى نه فرشته ها از غیب آگاه اند، نه پیامبران، نه صحابه، نه ائمه و نه اولیاء الله، قرآن به پیامبر علیه السلام دستور مى دهد که با الفاظ واضح به مردم اعلان کند که:  براى خود مالک هیچ سود و زیانى نیستم مگر آنچه خدا خواسته (و برایم مقدر فرموده)، و اگر از غیب آگاه بودم خیر زیات حاصل مى کردم و هرگز ضررى بمن نمى رسید، من تنها نذیر و بشیرى براى مؤمنان نیستم. 
معنى این آیه خیلى واضح و روشن است و به وضاحت تمام حکم مى کند که عدم نیل به اهداف و مواجه شدن با ضرر و زیان نشانه عدم علم غیب هر انسان است، یعنى اگر رسول الله (صلى الله علیه وسلم) علم غیب مى داشت در جنگ احد مجروح نمى شد و هفتاد تن از یارانش به شهادت نمى رسیدند، زیرا مى دانست که چگونه از شر دشمن در امان باشد و چگونه از پیروزى دشمن جلوگیرى کند، اگر على (رضى الله عنه) علم غیب مى داشت در مسجد مورد حمله ناگهانى قرار نمى گرفت و مجروح و شهید نمى شد، اگر امام حسین (رضى الله عنه) علم غیب مى داشت در کربلا با هفتاد و دو تن از یارانش به شهادت نمى رسید. اگر امام رضاء علم غیب مى داشت با پسر هارون الرشید بیعت نمى کرد، جام زهر را نمى نوشید، (همانگونه که برخى از آخوندها ادعاء مى کنند).

آخوندهاى جاهل و فریبکارى که به شما مى گویند: سنى ها دشمن على (رضى الله عنه) و اهل بیت اند، دروغگو و خائن اند، سنى ها على و اولاد او (رضى الله عنهم) را مثل شما دوست دارند، على (رضى الله عنه) را امیرالمؤمنین مى خوانند و بغاوت علیه امارت او را محکوم مى کنند، تفاوت در این رابطه فقط در این است که اهل تسنن تصمیم صحابه (رضى الله عنهم را در مورد انتخاب ابوبکر، عمر، عثمان (رضى الله عنهم) همانگونه درست مى خوانند که انتخاب على (رضى الله عنه) را توسط آنان صحیح مى شمارند، صحابه دست پرورده هاى رسول الله (صلى الله علیه وسلم) اند و قرآن  از آنان ستایش نموده و لقب (رضى الله عنهم) را براى آنان سفارش داده است، آنها بیش از هر کسى اسلام را شناخته اند و بیش از هر کسى در راه اسلام قربانى داده اند، دین تا ما و تا اقصاى عالم در نتیجه قربانیهاى آنان رسید، ما و پدران و اجداد ما در ایمان خود مرهون قربانیهاى آنان هستیم، آنان بودند که وجب وجب راه طولانى مدینه الى افغانستان به خون شان سرخ شد؛ براى آن که قرآن و پیامش را تا ما رساندند، چگونه مى پذیرید که آخوندهاى فریبکار، استفاده جو و دین فروش بیش از صحابه دین و حقیقت آن را مى شناسند؟ در حالى که آنان همه چیز شانرا در راه دفاع از اسلام قربانى کردند و بیش از نود و پنج در صد صحابه در راه دفاع از اسلام در خارج از مدینه به شهادت رسیده اند و این آخوندهاى حرامخور از نام دین و از طریق اغواى دینداران ساده لوح تغذیه مى شوند؟!! نه یک قطره عرق شان در راه دفاع از دین ریخته و نه یک قطره خون شان.

سیاستمداران مزدورى که به شما مى گویند پشتونها دشمن هزاره اند، عامل بیچارگى و فقر هزاره ها در دو صد و پنجاه سال گذشته بوده اند و بر شما حکومت کرده اند، اینها مبلغین ذلیل اجنبى و آتش افروزان جنگ به نفع بیگانگان اند، شیاطین آدم نما اند، اینها شما را قربانى منافع بیگانگان کرده اند، همینها بودند که فرزندان شما را در حالى به جبهات جنگ ایران با عراق مى فرستادند که کشورتان توسط نیروهاى شوروى اشغال شده بود و تمامى ملت افغان در سراسر افغانستان مصروف جنگ خونین با روسها بودند!! و باز همینها بودند که به هدایت تهران با روسها سازش کردند و ملیشه هاى داکتر نجیب کمونیست شدند، راه اکمال مجاهدین را در بامیان بستند، با کمونیستها و شوراى نظار جبهه مشترک علیه پشتونها ساختند، چند روز بعد با شوراى نظار وارد جنگ خونین شدند، دلیلش آن بود که شوراى نظار در برخى از موارد به ریاض نزدیک شد و گروههاى وابسته به سعودى را در کنار خود گرفت، و تهران این را بغاوت از آقاى قبلى شمرد و خواهان گوشمالى اش شد. در این جنگ خونین و طولانى خانه هاى هزاره هاى مقیم کارته سخى، دشت برچى، کوته سنگى و ... با توپها و تانکهایى شوراى نظار و مؤتلفین پرچمى شان، که از کوه آسمایى بر سر آنان آهن و آتش مى ریختند ویران شد و هزاران زن و مرد و طفل هزاره کشته شدند، ولى چند روزى نگذشته بود که باز به هدایت تهران با پرچمى ها و شوراى نظار کنار آمدند، خون رهبر شان مزارى بزرگ و هزاران کشته مظلوم دیگر را فراموش کردند و فروختند. کدام انسان باضمیر و آگاه از تاریخ کشور ما مى تواند از این حقیقت انکار کند که پشتونها در حکومتهاى ظالم و مفسد گذشته و رژیمهاى شاهى دست نشانده انگلیس مثل شما محروم و مظلوم بودند و در فقر و مسکنت زندگى کرده اند، مردم مظلوم پکتیا، پکتیکا، کنر، ننگرهار، لغمان، هلمند، زابل، غزنى، لوگر، وردگ میدان و سائر مناطق پشتون نشین زندگى بدتر از اهالى مناظق هزاره نشین داشتند.

باید بدانید که ایران منافع شومش را با ادامه جنگ در افغانستان گره زده، در اثناى خروج قواى اتحاد شوروى از افغانستان با مسکو سازش کرد، نجیب را به مشهد دعوت نمود، میان کمونیستها، شوراى نظار و گروههاى وابسته به تهران ائتلاف شمال را ساخت تا مأموریت نیمه تمام نیروهاى شوروى در رابطه به ادامه جنگ را به عهده بگیرد، اکمال مالى و نظامى این ائتلاف از سوى مسکو و از طریق تهران صورت مى گرفت، و در اثناى هجوم نیروهاى صلیبى بر افغانستان با واشنگتن سازش کرد و به گروههاى مزدورش وظیفه داد تا در کنار نیروهاى صلیبى و تحت قومنده افسران امریکایى علیه برادران افغان خود بجنگند، دفاتر تمامى گروههاى مزدورش را از تهران به کابل منتقل کرد، همکارى اش با شیطان بزرگ به پیمانه اى بود که رفسنجانى، خاتمى و سایر رهبران ایران مى گفتند: اگر همکارى و مساعدت ایران نبود امریکا نمى توانست افغانستان را به این آسانى و زودى فتح کند!!

برادران عزیزم!!

مگر ایران در تمامى سالهاى هجرت بدترین و غیر انسانى ترین برخورد را با مهاجرین و مخصوصاً با هزاره ها نداشت؟ برخورد ظالمانه و نامردانه اى که در هیچ کشورى  علیه هیچ مهاجرى اعمال نشده!! مگر زنان هزاره را بدون شوهر و فرزندان شان از خاک خود اخراج نکردند؟!! مگر شوهر را بدون خانمش و خانم را بدون شوهرش ردمرز نکردند؟! مگر در هر نوبت دستگیرى و اخراج مهاجرین افغانى اولین قربانى این ستم وحشیانه و عمل خلاف اسلام، و مغایر مروت و ترحم انسانى هزاره هاى مظلوم  نبودند؟! به دلیل اینکه زود شناسایى مى شدند و به چنگال پولیس بى رحم و بسیجى وحشى و متعصب مى افتادند. آیا بى مروتى نیست که هزاره اى برادر افغانش را دشمن خود تلقى کند و ایرانى را با تمامى این ستمها و بى مروتیها دوست خود بشمارد؟!!

بیایید دست برادرى بهم بدهیم، افغانستان آزاد، مستقل، سربلند و فارغ از جنگ بسازیم و فضایى در کشور ایجاد کنیم که تمامى اقوام ملت بزرگ افغان در کنار هم برادروار زندگى کنند، از حقوق برابر و مساوى برخوردار باشند و حکومت صالح و خادم صادق ملت داشته باشیم. با تمسک صادقانه به قرآن مى توانیم به این اهداف مقدس نایل شویم.

سربلند باد افغانستان

متحد باد تمامى اقوام برادر افغان

حکمتیار
طبقه بندی:
ارسال توسط نظری
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

طراحی سایت

قالب وبلاگ