مرتبه
تاریخ : 1389/12/22

نسل عدالت، نسل خون، نسل مزاری 

شور و شعور و استقامت، بی قراری 

مردم! هزاره نسل خون است و شهادت 

میراث دار پرچم سبز عدالت 

مردم علی، مردم مزاری و عدالت 

همزاد خواهد ماند تا روز قیامت

 

اسپی سپیدی در بیان پای می کفت                        

خم می شد و باگل حدیث تازه می گفت

با یال خونین بین طوفان شیهه میزد                       

می تاخت آتش زار را برخاک می خفت                  

من درکنار دفتر خود مرده بودم                            

او می دوید از پلک سردم مرگ می رفت

ازشانه هایش خون یک سردار جاری                     

چشمان غمگین علمبردار جاری

اشک یتیم خسته و خون هزاره                             

خون علی خون حسین خون مزاری

دیدم دوباره آتش بال و پرم را                              

تشییع خونین امید و باورم را

همدوش با او دشت ها را طی نمودم                      

تکثیر کردم پاره های پیکرم را

با شیهه هایش دانه دانه گریه کردم                        

افشار و برچی سنگهای سنگرم را

از تیغ یک جلاد خون تازه می ریخت                    

گم کرده بودم سینه های مادرم را

***

اسپ سپیدی در درونم پای می کفت                       

خم می شد و بامن حدیث تازه می گفت

ازشانه هایش خون یک سردار جاری                     

چشمان غمگین علمبردار جاری

اشک یتیم خسته و خون هزاره                             

خون علی خون حسین خون مزاری

یک قطره خون از شانه اش برشانه من                   

افتاد وآتش شد دل دیوانه من

آمد کنار حوض چشمم بال وپر زد                         

چشمان خواب آلوده ام را کُفت و در زد

او پلک های بسته را مانند کلکین                          

وا کرد و از شور شهادت بست آذین

امروز و فردای خودم را فهم کردم                        

از مارهای آستینم اخم کردم

پا بر زمین کوبیدم و فریاد بر کوه                         

از خشم اندام خودم را زخم کردم

پروانه روی زخم من یک قطره خون شد                

سرتا به پای قامتیم غرق جنون شد

فرهاد گون با تیشه خارا را شکاندم                        

عاشق شدم پامیر کوهی بی ستون شد

من، تو، تمام مدرم همزاد با من                            

از نسل بابه هرچه گل با رنگ روشن

چشمان خود را از پدر میراث برده                        

هفتاد خان دیده است واین بینش نمرده است

نسل مزاری از جگر خون سیرخورده                    

بیگانه نه، از آشنایان تیر خورده

ما را گذشته این چنین بوده برادر                          

یعنی علی از پشت سر شمشیر خورده

نسل عدالت، نسل خون، نسل مزاری                     

شور و شعور و استقامت، بی قراری

مردم! هزاره نسل خون است و شهادت                   

میراث دار پرچم سبز عدالت

مردم علی، مردم مزاری و عدالت                         

همزاد خواهد ماند تا روز قیامت

سلمان علی زکی.
طبقه بندی:
ارسال توسط نظری
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

طراحی سایت

قالب وبلاگ